Att tänka på före köp

Att tänka på före köp

Det är väldigt många som säljer vågar och vågutrustningar.

Vid produktsökning på internet kommer många alternativ fram.

Hur ska man hitta den rätta leverantören med produkter och service som passar sina behov.

Några tips att tänka på.

Hur har ni tänkt använda produkten.
- Enbart för ungefärlig kontroll av vikt.
- För att få rätt vikt. *
- Behov av verifiering (kröning).
- Användas många gånger dagligen. *
- Någon gång då och då.
- För tuff hantering. *
- Skall ingå i kvalitets syfte. *
- Pålitlig.*
- skall fungera när man behöver produkten. *
- Torr eller fuktig miljö.
- Ren eller smutsig miljö.

Önskemål / krav av er leverantör.
- Att de har god kundskap av produkten.
- Att de har service organisation.
- Att de verkligen hjälper till vid behov.
- Att de håller vad de lovar.

Kostnad / investering.
- Vår erfarenhet är att man får oftast vad man betalar.
- För att hålla de lägsta priserna måste produkten konstrueras och tillverkas efter priset.
- Detta syns oftast inte av kunden, de flesta produkter ser fina ut på utsidan. Det som skiljer sig är uppbyggnaden av produkten som upptäkts oftast när garantin är slut.
- Industri-Vågar Sverige AB har över 30 års erfarenhet av vågar och system.Vi är ett av fåtalet leverantörer som var med när produkterna ändrades från mekaniska och elektromekaniska till digitala vågar och system.
- Vi har god kontroll hur en våg eller vågutrustning skall tillverkas för att kunden gör en god Investering.