Lastcellpaket

Referenser på installation av Lastceller och Lastcellpaket

DT3550RF
Hercules BetzDearborn.
Tre rostfria lastcellpaket typ:DT3550 monterade under tank.
Mer information om lastcellpaket DT3550 finns på hemsidans
Meny, under Produkter/Lastceller/Lastcellpaket.

Toledo Centerlign+   
Hercules BetzDearborn
Fyra rostfria lastcellpaket typ:MT-Centerlign monterade under tank.
Mer information om lastcellpaket MT-Centerlign finns på hemsidans
Meny, under Produkter/Lastceller/Lastcellpaket.