Kontrollvåg

Kontrollbandvåg Typ 01K är en kundanpassad våg för kontroll av
rätt vikt i kartonger.

Kontrollbandvågen stannar bandet vid viktavvikelse och larmar
personal.

Vågen och bandtransportören utformas efter kundens behov.

Kontrollbandvågen går normalt att installera i befintlig transportör.