Axeltrycksvåg

pdf

Fordonsvågens konstruktion innebär att vågen kräver minimalt fundament. Detta resulterar i mindre kostnader för markarbeten och installation. Med våginstrument Rhewa 83plus, terminal Compu-2000 och kvittoskrivare blir den statiska vägningen enkel och korrekt.
Terminalen håller reda på delvägningarna för första, andra vägning och skriver ut vågsedel.
Terminalen har även tararegister, produktregister och förberedd för trafikljusstyrning