Fordonsvågar

Typgodkända fordonsvågar från 30ton till 100ton
Längd från 6meter till 27meter

pdf

Flintab fordonsvåg
Slimeline, en lågbyggd bilvåg i betong som med fördel kan placeras ovan marnivå.
Vågen är uppbyggd av prefabrikstillverkade betongmodukler. Den kan förlängas vid behov, även efter flera års användning.
Längd från 6m till 24m, kapacitet från 40ton till 80ton Bilvågen är typgodkänd och tillverkad av FLINTAB


pdf

Toledo fordonsvåg
7800/30, en lågbyggd bilvåg i betong som med fördel kan placeras ovan marnivå.
Vågen är uppbyggd av fabrikstillverkade högpresterande betongmodukler med förspänd armering. Längd från 6m till 24m,
kapacitet från 20ton till 1000ton
Bilvågen är typgodkänd och tillverkad av Mettler-Toledo


pdf

Leon TS-300-GSX
CE och OIML godkänd transportabel fordonsvåg.
Modell TS-300-GSX längd från 6 m till 20m bred 3m.
Kapacitet från 40t till 100t .
Fordonsvågen monteras i suterräng eller ovan
marknivå och med hjälp av Uppkörsramp är
det lätt att köra upp på vågen.
Ingen grop behövs. Ingen lyftkran för montage.
Kördäcken monteras med hjälp av gaffeltruck.
Tillbehör.
Uppkörsramp, mittsektion (för vägning av smala fordon),
varmgalvat utförande, fordonsterminal, trafikljus och bom


pdf

EKONOMI BILVÅG
EU-godkänd ovanpå liggande Ekonomi fordonsvåg för dem som vill ha möjlighet att väga fordon ibland.
Mettler-Toledo rostfria lastceller typ 0782.
Fordonsvågen är godkänd för verifiering eller enbart för intervägning t.ex av korn, foder, gödning, pellets, grus, asfallt, o.s.v
Kördäck sektionerna är 6 x 2,9meter och färdig med armerings järn, som standard fylles med betong vid montaget för att minska transport kostnaderna.
Fordonsvågen finns i längderna 6, 12, 18, 24 meter beroende av antal sektioner.
Max axeltryck 10ton
Kapacitet:
6 meter 30ton
12 meter 40ton
18 meter 60ton
24 meter 80ton
Bygghöjd ovan mark enbart ca. 325mm.