Lastcell provare

pdf

Lastcell tester LCT-01
Lastcell tester LCT-01 är en portabel hand instrument som är speciellt framtaget för att hjälpa tekniker vid kontroll/felsökning av analoga lastceller.
Lastcell tester LCT-01 passar de mest förekommande analoga lastceller på marknaden för 6 eller 4 trådars lastceller (med eller utan sens).
Lastcellen/lastcellerna behöver inte monteras av för att konditions testas. Lastcell tester LCT-01 har tydlig textmeddelanden, användarvändlig och är enkel att använda.

pdf ENGELSK MANUAL