Lastnivåmätning

pdf

Systemets hjärta är en liten cylindrisk givare som appliceras i ett eller flera av silobenen och känner av den töjning/"stress" som uppstår med ökad fyllnadsgrad i behållaren.

På fronten av den separat monterade elektronikenheten finner man den lätt avläsbara stapeldisplayen samt två fritt inställbara gränslägen för larm och styrning.
Bland de självklara fördelarna märks:
Beröringsfri mätning.
Inget ingrepp i själva behållaren.
Enkelt att installera utan driftstopp.
Inga rörliga delar.
Påverkas inte av varierande dielektricitetskonstanter.
Ingen påverkan av damm eller rasvinklar.